X

Mamini ljudi

Tomislav Medak je filozof s interesom za političku filozofiju, medijsku teoriju i estetiku. Koordinator je teorijskog programa i izdavačkih aktivnosti u Multimedijalnom institutu u Zagrebu. Zagovornik je slobodnog softvera i slobodne kulture. Voditelj je hrvatskog projekta lokalizacije Creative Commons licenci. Paralelno radi s teatarskim kolektivnom BADco. Osobne web stranice: tom.medak.click

Petar Milat, filozof, glavni je koordinator programa Multimedijalnog instituta. Koordinira izdavačke, muzičke i filmske programe Instituta. Od 2008. vodi Human Rights Film Festival. Neksus normativne društvene i estetičke teorije predstavlja glavni fokus njegovih istraživanja. Osobne web-stranice: www.zoeforward.org.

Nenad Romić (Marcell Mars) je organizirao, producirao, konceptualizirao, kurirao brojne festivale, izložbe i konferencije, a samostalno radi i kao istraživač, programer i umjetnik. Njegov rad priznat je u stručnim pregledima relevantnih praksi medijskog dizajna, umjetnosti i društvenog angažmana. Istaknuta je javna ličnost za teme regulacije interneta, intelektualnog vlasništva i stvaralaštva.

Tomislav Domes je politolog i kulturni aktivist zainteresiran za tematiku javnih i zajedničkih dobara. Tijekom studija, ali i rada u civilnom sektoru stekao je ekspertizu u polju javnih politika, zagovaranja, umrežavanja i odnosa s javnošću – kroz sudjelovanje u organizaciji brojnih javnih događanja – konferencija i festivala te kroz rad u užem timu kampanje Pravo na grad.

Marijana Rimanić, povjesničarka umjetnosti. Povremeno radi kao kustosica ili suradnica u području suvremene umjetnosti unutar užeg tematskog polja umjetnosti u javnom i urbanom prostoru.  Koordinatorica je komunikacija s javnošću u POGONu.

Igor Marković je samostalni znanstvenik s fokusom na vizualne, filmske i kulturalne studije, koselektor Human Rights Film Festivala. Suosnivač je i suurednik časopisa Limen – journal for theory and practice of liminal phenomena i član uredništava časopisa Ubiq i LibraLibera. Koatur je kurikuluma Odsjeka za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovao je na stotinjak konferencija i objavljivao u brojnim znanstvenim i ne-akademskim časopisima i magazinima.

Igor Čolić je diplomirani ekonomist i financijski administrator Multimedijalnog instituta od 2009.

Ante Jerić stručni je suradnik u Multimedijalnom institutu. Temeljni mu je interes “kontinentalna” filozofija i njeni dodiri sa psihoanalizom, filmom i književnošću.

Ivana Pejić, filozofkinja, stručna je suradnica u Multimedijalnom institutu. Primarna područja interesa kreću se od estetike i političke filozofije do feminističke teorije i kritike.

Lina Gonan, koordinatorica je društveno-kulturnog centra MaMa i aktivnosti komunikacija s javnošću, filozofkinja i povjesničarka umjetnosti. Područja interesa su estetika, filozofija politike i teorija roda, s posebnim fokusom na marksistički feminizam i queer teoriju. Bavi se aktivizmom na području ženskih prava.

Tihana Pupovac, stručna je suradnica u Multimedijalnom institutu. Doktorantica je filozofije na ZRC SAZU i radnica u kulturi. Područja rada i interesovanja obuhvaćaju i  modernu europsku filozofiju, teoriju ideologije, psihoanalizu, strukturalizam, teorijski antihumanizam, lijevi feminizam i emancipacijske prakse žena u socijalističkim revolucijama. Trentno je zaposlena kao koordinatorica Kooperative – regionalne platforme za kulturu.