Cruising...

Cruising sa Srđanom Sandićem · Đurđica Čilić

Zbirka priča ili roman? Nostalgija ili neminovnost? Melankolija kao politički čin? Prošlost i djetinjstvo od kojeg se (ne)može pobjeći – bit će neke od tema koje ćemo dotaći s našom sugovornicom. Budite s nama uživo. Nema razloga da ne budete. Povod je nježna i hrabra nova knjiga Đurđice Čilić “Novi kraj”.
 
Đurđica Čilić rođena je 1975. godine u Livnu, u BiH, odrasla u Vitezu, školovala se u Vitezu, Zenici, Zagrebu i Katowicama. Diplomirala je studij polonistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala i doktorirala. Od 2000. godine radi na Katedri za poljski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i izvodi kolegije iz povijesti poljske književnosti, prevođenja i teorije književnosti. Akademske 2021/22. radi i kao gostujuća profesorica na Sveučilištu u Katowicama. Piše znanstvene i stručne radove o poljskoj književnosti, prevodi suvremenu poljsku prozu i poeziju. Objavila je znanstvenu studiju o poljskoj poeziji 20. stoljeća „Tri lica autora. Miłosz, Różewicz, Herbert“ i dvije knjige autofikcijske proze Fafarikul, Disput, Zagreb 2020. i Novi kraj, Disput 2022.

više