X

Medijski arhiv / Katalog

Medijski arhiv je javna biblioteka koja se sastoji od specijaliziranih naslova iz domene interesa Multimedijalnog instituta. Većina tih naslova je u Hrvatskoj nedostupna u javnim bibliotekama, pa je inicijalni cilj Medijskog arhiva bio da podupre akademski i neakademski istraživački rad, kao i umjetničke i aktivističke prakse. Medijski se arhiv sadrži više od 2000 publikacija (knjiga, časopisa, elektroničke građe).

Prevladavaju sljedeće teme:
– novomedijeke umjetnosti i teorija
– socijalna teorija i filozofija
– aktivizam
– rodni i queer studiji
– NVO-i
– digitalna politička ekonomija i pitanja prava intelektualnog vlasništva
– kulturna politika
– urbanizam

Uvjeti korištenja: za više informacija ili za upite o posudbi knjiga, kontaktirajte naše bibliotkare Toma i Petra, ili navratite do MaMe radnim danom od 10:00 do 17:00. Korisnici koji posuđuju knjige prvi put moraju ostaviti neki osobni dokument. Bez upisnina, bez članarina.
Katalog Medijskog arhiva

 

Osvrti na knjige iz Medijskog arhiva:

Ante Jerić: Alain Badiou – O mračnom slomu & Buđenje istorije

Ante Jerić: – Sylvain Lazarus: Antropologija imena

Ante Jerić: Warren Montag: Althusser i njegovi suvremenici

Ante Jerić: Adrian Johnston – Sebstvo i emocionalni život

Neven Vulić: Georges Didi-Huberman – Opstanak krijesnica

Srđan Sandić: Roland Barthes – Dnevnik korote

Ante Jerić: Adrian Jonhston – Adventures in Transcendetal Materialism – Dialogues with Contemporary Thinkers (prvi dio)

Ante Jerić: Adrian Jonhston – Adventures in Transcendetal Materialism – Dialogues with Contemporary Thinkers (drugi dio)

Neven Vulić: Quentin Meillassoux – Métaphysique et fiction des mondes hors-science

Ante Jerić: Barbara Cassin – Sophistical Practice

Vid Jeraj i Franjo Glušac: David Grubbs – Records Ruin the Landscape – John Cage, the Sixties, and Sound Recording

Ivan Milenković: Jean-Luc Nancy – La Communauté désavouée

Neven Vulić: Pierre Bayard – Il existe d’autres mondes

Srđan Sandić: Mathieu Lindon – Šta znači voleti

Ante Jerić: Colette Soler – Lacan – The Unconscious Reinvented (prvi dio)

Ante Jerić: Colette Soler – Lacan – The Unconscious Reinvented (drugi dio)

Ante Jerić: Rabah Ameur-Zaïmeche: Histoire de Judas & Giorgio Agamben – Pilato e Gesù

Neven Vulić: Alain Badiou – Métaphysique du bonheur réel

Ante Jerić: Catherine Malabou & Adrian Johnston – Self and Emotional Life – Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience (prvi dio)

Ante Jerić: Catherine Malabou & Adrian Johnston – Self and Emotional Life – Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience (drugi dio)