Politički tehnotop

“Politički tehnotop” kroz seriju javnih predavanja predstavlja najnovije smjerove kritičke i umjetničke refleksije o dominantnim tehnologijama današnjice. Javna percepcija tehnološke promjene proteklih desetljeća primarno je bila obilježena digitalnim i mrežnima tehnologijama – tehnologijama na koje smo neposredno upućeni u komunikaciji i organizaciji svakodnevice i s kojima se neposredno suočavamo u vidu novih informacijskih sučelja i potrošačkih naprava. Međutim, ubrzana integracija svjetskog ekonomskog sistema, premještanje industrijske proizvodnje u zone s niskom cijenom rada, eksponencijalni rast proizvodnje materijalnih dobara, sve intenzivnije crpljenje neobnovljivih izvora energije i prirodnih resursa, kontrola globalne proizvodnje hrane ili održavanja svjetskog političkog poretka kojim dominira “rat protiv terora” ne bi bili mogući bez radikalnih promjena u tehnološkim sistemima koji u svakodnevici najčešće ostaju neprimjetni, iako su intenzivno materijalni i infrastrukturni. Bez revolucionarnih pomaka u logističkim sistemima, industrijskoj proizvodnji hrane, eksploataciji nekonvencionalnih goriva ili pak tehnologijama asimetričnog ratovanja globalizacija i neoliberalizacija ne bi bili mogući.

Tehnološki sistemi ne mogu se sagledati u izolaciji od društvenih procesa, primarno ekonomskih odnosa koji u velikoj mjeri diktiraju smjer tehnološkog razvitka, niti u izolaciji jedni od drugih. Tehnologije koje omogućuju integraciju i podjelu rada u globalnom ekonomskom sistemu su u prvom redu logistika i prijevoz, energetika i upravljanje prirodnim resursima te informacijske tehnologije. Ta tri tehnološka sistema međusobno su ovisni i podupiru razvoj jedan drugoga.

“Politički tehnotop” spaja perspektive na ta tri ključna tehnološka sistema današnjice s problematikom ekološke krize i permanentnog ratovanja koji obilježavaju globalni geoekonomski prostor.

Program “Politički tehnotop” cilja dijelom pokriti deficit kritičke refleksije o tim istinski transformativnim tehnološkim sistemima današnjice i o njihovim društvenim konzekvencama.

Predavanja:
Jason W. Moore: Antropocen, kapitalocen i kriza 21. stoljeća
Marina Vishmidt i Anthony Iles: Making Doing Nothing and Cleaning it All Up – The Artist as Housewife from Elizabeth Gurley Flynn to Chantal Akerman
Predavanje Jamesa Bridlea “Cloud Thinking” i projekcija filma Wernera Herzoga “Tko bi rekao – fantazije umreženog svijeta”
– Jasper Bernes (20.4.2017.)