Razmjena vještina & Hacklab

Multimedijalni institut od 2005. intenzivno radi na okupljanju zajednice tehnoloških entuzijasta i boraca za informacijske slobode, otvorene tehnologije i slobodnu kulturu. Program Razmjene vještina koji je krenuo skromno redovitim jednotjednim razmjenama znanja, programima o tehnološkoj kulturi i raspravama o društvenim aspektima digitalno-mrežnih tehnologija u društveno-kulturnom centru MaMa, proizveo je model prema kojem se društveno angažirane skupine tehnoloških entuzijasta okupljaju u Osijeku, Varaždinu, Splitu, Skopju i Beogradu. Na tragu tog povezivanja pokrenut je međunarodni skup Ništa se neće dogoditi, koji se održava četiri puta godišnje i okuplja pored sudionika iz postjugoslavenske regije i aktiviste iz Europe. Posebno je bitan značaj tako okupljene grupe na senzibiliziranje šire tehnološke zajednice za društvena pitanja, kao što se pokazalo tijekom protestnih aktivnosti protiv međunarodnog sporazuma ACTA.