Zagovarački rad

Pretpostavka za promjenu strukturnih uvjeta funkcioniranja organizacija civilnog društva, a onda i nezavisne kulture je suradnja, umrežavanje i zajedničko javno djelovanje. Multimedijalni institut sustavno radi na iniciranju, pokretanju i kapacitiranju suradnji, inicijativa, platformi i mreža na razini Zagreba, Hrvatske, postjugoslavenske regije i šire Europe. Iz tih su aktivnosti u proteklih deset godina nastale mreža Clubture, Operacija grad, Pravo na grad i Kooperativa – Regionalna platforma za kulturu. Partnerstva i umrežavanja u okviru ovih platformi usmjerena su ili na programsku suradnju ili na izgradnju zajedničkih resursa, promjenu javnih politika ili društveni angažman. Riječ je o platformama koje nisu ustrojene članski i reprezentativno već dinamično – kao inkluzivne i suradničke, zagovaračke i programske platforme temeljene na uzajamnom povjerenju i zajedničkim ciljevima: stvaranje poticajnog javno-političkog okvira ili pozitivne promjene u društvenom kontekstu. Neke od njih primarno okupljaju organizacije nezavisne kulture, dok neke grade partnerstva s akterima iz drugih podsektora: mladih, zaštite okoliša, prostornih politika. Svaka od ovih platformi razvila se u samostalnog i značajnog aktera na hrvatskoj civilnoj sceni.

Među najvažnijim postignućima ovih suradničkih platformi je osnivanje dvije institucije. Prva je Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, utemeljen na novom modelu civilno-javnog partnerstva kojim zajednički upravljaju Savez udruga Operacija grad i Grad Zagreb. Temeljni ciljevi Pogona su osigurati prostor i adekvatne uvjete za produkciju i prezentaciju suvremenih kulturnih i umjetničkih programa zagrebačke nezavisne kulturne scene, kao i za programe organizacija civilnog društva koji potiču aktivno uključivanje mladih u kulturni i društveni život. Druga institucija ja Zaklada Kultura nova, prva javna zaklada u polju kulture usmjerena podupiranju rada organizacija nezavisne kulture.