Fade In: Prezentacija radionice

Biti drugačiji – identiteti, predrasude i nasilje

FADE IN će u Mami održati završnu prezentaciju te dodjelu diploma za polaznike edukativnih radionica iz osnova dokumentarnog filma Biti drugačiji – identiteti, predrasude i nasilje i Videoaktiv.

Tom prilikom biti će prikazani radovi polaznika nastali na radionicama: reportaže i kratki dokumentarni filmovi na temu predrasuda, nasilja, regionalne netrpeljivosti te uvođenja zdravstvenog odgoja u škole.

Polaznici su proteklih mjeseci aktivno radili na propitivanju identiteta, različitosti, predrasuda te izvora i različitih manifestacija nasilja čime ih se željelo motivirati da kritički promatraju svoju društvenu okolinu i aktivno preispitaju vlastite stavove i potencijalne predrasude. Istovremeno, upoznali su se s osnovama snimanja i digitalne montaže te osnovama reportažne forme i dokumentarne video naracije.

Prezentacija je otvorena za polaznike radionice i medije.

Provedbu edukativnih programa podržali su Grad Zagreb, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

više