Mladen Turk @ MaMa

Kognitivne i evolutivne teorije religije

U posljednjim godinama dvadesetog i početkom dvadesetprvog stoljeća svjedoci smo napretka u kognitivnim znanostima. Jedan od aspekata ljudske kulture, odnosno jedan od oblika simboličkog ponašanja, a predmet je tog studija, je i religija. U ovom predavanju prof. Turk će prikazati kratak uvod i pregled nekih teorijskih pristupa religijskim pojavama koje su zasnovane na kognitivnim znanostima i evolutivnoj antropologiji.

Dr. sc. Mladen Turk je profesor religijskih studija na Elmhurst Collegeu koji se nalazi u predgrađu Chicaga. Prof. Turk je nakon studija filozofije, etnologije, indologije i teologije u Zagrebu, u Norveškoj magistrirao filozofiju religije, a nakon toga u Chicagu doktorirao na religijskim studijima. Burk bavi se znanstvenim studijem religije s posebnim interesom za povijest i metodologiju teorija religije. Autor je većeg broja članaka na hrvatskom i engleskom jeziku, a sredinom 2013. godine će mu izaći knjiga pod naslovom Being Religious: Cognitive and Evolutionary Theories in Historical Perspective (Biti religiozan: kognitivne i evolutivne teorije u povijesnoj perspektivi) u izdanju Wipf and Stock Publishers. Prof. Turk kao vanjski suradnik drži nekoliko kolegija na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u Zagrebu.

više