Hartovi makroi

Povijest Lispa, 23. dio

Kazimir Majorinc u subotu 2. ožujka 2013. u 17.30 sati nastavlja sa serijom predavanja o Povijesti Lispa. Naziv dvadesetitrećeg predavanja je

Hartovi makroi

 
Makroi su nezaobilazna tema u svakoj diskusiji o Lispu, i vjerojatno prvi argument koji iznose zagovornici Lispa. U izlaganju ćemo detaljno analizirati glasoviti Hartov memo MIT-AIM 057 kojim su makroi, nakon asemblera i COBOL-a uvedeni i u Lisp, a bacit ćemo pogled i na izvorni kod kompajlera za Lisp 1.5 iz 1964 te uočiti da se neki makroi možda skrivaju na malo očekivanom mjestu – u McCarthyjevom meta-cirkularnom evaluatoru.

više