Operacije i aplikacije

Povijest Lispa, 24. dio

Kazimir Majorinc u subotu 8. ožujka 2013. u 19:00 sati nastavlja sa serijom predavanja o Povijesti Lispa. Naziv dvadesetčetvrtog predavanja je

Operacije i aplikacije

 
Izlagat će se o drugoj knjizi o Lispu, opsežnom zborniku “Programski jezik Lisp – operacije i aplikacije” izdanom 1964. sa svrhom da se Lisp “učini razumljivijim, dostupnijim i korisnijim programerima i matematičarima.”

više