Operacije i aplikacije (II.)

Povijest Lispa, 25. dio

U subotu, 16. ožujka 2013, u 19.00 Kazimir Majorinc održat će 25. izlaganje u nizu “Povijest Lispa” pod naslovom

Operacije i aplikacije (II.)

 
Nastavit će se izlaganje o zborniku “Programski jezik Lisp – operacije i aplikacije” izdanom 1964. sa svrhom da se Lisp “učini razumljivijim, dostupnijim i korisnijim programerima i matematičarima.”

više