Landin i Lisp

Povijest Lispa, 32. dio

U subotu, 15. lipnja 2013. u 19 sati Kazimir Majorinc će održati 32. izlaganje u nizu “Povijest Lispa” pod naslovom

Landin i Lisp

 
kada će se predstaviti dijelovi Landinovog članka “The next 700 programming languages” i biografske informacije relevantne za naš predmet proučavanja.

više