Wooldridge i Lisp

Povijest Lispa, 34. dio

Kazimir Majorinc će održati 34. izlaganje u nizu “Povijest Lispa” pod nazivom Wooldridge i Lisp. Dean Wooldridge je američki moćnik koji je početkom 1960-ih dao dva omanja prinosa razvoju Lispa. Slajdovi, uglavnom i filmovi sa prethodnih izlaganja iz niza Povijest Lispa nalaze se na http://kazimirmajorinc.com.

više