O Cooperovim ekvivalencijama

Povijest Lispa, 35. dio

Kazimir Majorinc će održati 35. izlaganje u nizu “Povijest Lispa” pod nazivom “O Cooperovim ekvivalencijama” najpoznatija od kojih je ekvivalenicija iterativnih i rekurzivnih definicija. Slajdovi, uglavnom i filmovi sa prethodnih izlaganja na http://kazimirmajorinc.com

više