PDP-36 Lisp

Povijest Lispa, 36. dio

U 36. predavanju o povijesti Lispa, Kazimir Majorinc će izlagati o dijalektu PDP-36 Lisp, prethodniku Interlispa, razvijenom tijekom 1966. na MIT.

više