Simpozij u čast Matka Meštrovića

Moderna emancipacija – emancipacijske moderne

Matko Meštrović, zaslužni znanstvenik Ekonomskog instituta, Zagreb, 12. studenog 2013. navršava 80 godina života. Njemu u čast, Ekonomski institut i Multimedijalni institut organiziraju jednodnevni simpozij u petak, 6. prosinca 2013.: “Moderna emancipacija – emancipacijske moderne”. Matko Meštrović je već više od 50 godina važna osoba na hrvatskoj, bivšoj jugoslavenskoj te europskoj intelektualnoj i kulturnoj sceni. Simpozij se bavi pitanjima koja su njega zaokupljala tijekom života: interdisciplinarna kritička teorija, socio-kulturni procesi tranzicije i globalizacije, kognitivni kapitalizam, suvremena umjetnost i dizajn te tehnologija medija.

11.30 UVOD
MaMa (Petar Milat), EIZG (Dubravka Jurlina Alibegović, Paul Stubbs)

11.45 Suvremena socio-ekonomska misao i uvjeti. Uvod Vjeran Katunarić (Zagreb)
12.00 Plenarno izlaganje – Carlo Vercellone (Pariz) „Prema blagostanju baziranom na zajedničkom dobrima”
12.45 Moderator panela: Paul Stubbs (Zagreb)
Panelisti: Rade Kalanj (Zagreb), Vladimir Cvijanović (Zagreb), Rastko Močnik (Ljubljana), Andrea Fumagalli (Pavia)
Diskusija

14.15 Pauza za ručak

15.00 Promišljanje medija, kulture i umjetnosti. Uvod: Dunja Blažević (Sarajevo) (video)
15.15 Plenarno izlaganje: Armin Medosch (Beč) „Potreba za utopijskom vizijom”
16.00 Moderator panela: Petar Milat (Zagreb)
Panelisti: Ljiljana Kolešnik (Zagreb), Darko Fritz (Zagreb), Fedja Vukić (Zagreb), Maroje Mrduljaš (Zagreb)
Diskusija

17.30 Pauza

18.00 Matko Meštrović
18.00 Isječci iz dokumentarnih filmova (Gorgona, Nove tendencije)
18.30 Uvod Zvonimir Baletić (Zagreb)
18.45 Plenarno izlaganje: Matko Meštrović (Zagreb)
19.30 Kraj simpozija

prijaviti na e-mail pstubbs@eizg.hr

više