Osnove rješavanja problema u Planneru

Povijest Lispa, 41. dio

U 41. predavanju o povijesti Lispa, Kazimir Majorinc će održati izlaganje “Osnove rješavanja problema u Planneru” prema Hewittovom radu “Teorijska raščlamba i opis Plannera” iz 1972.

više