Diskurzivni pregled PLANNERa

Povijest Lispa, 43. dio

U 43. predavanju o povijesti Lispa, Kazimir Majorinc će održati izlaganje “Diskurzivni pregled PLANNERa” prema trećem poglavlju Hewittove doktorske dizertacije iz 1972.

više