Aktori u MATCHLESSu

Povijest Lispa, 44. dio

U 44. predavanju o povijesti Lispa, Kazimir Majorinc će održati izlaganje “Aktori u MATCHLESSu” prema četvrtom poglavlju Hewittove doktorske radnje o PLANNERU iz 1970.

više