Funkcija FUNCTION

Povijest Lispa, 46. dio

U 46. predavanju o povijesti Lispa, Kazimir Majorinc će držati izlaganje pod naslovom Funkcija FUNCTION prema tehničkom izvješću Joela Mosesa iz 1970. koje se smatra važnim korakom u rješavanju problema FUNARG.

više