JavaScript Meetup #4

Četvrti JavaScript Meetup u MaMi donosi:

17:45 – Okupljanje
18:00 – Hello World!
18:10 – Zlatko Đurić: Node.js autentikacija
18:35 – 3×5′ lightning talks slots
18:50 – pauza
19:05 – Darko Kukovec: JavaScript task runneri – što su task runneri, zašto su korisni te neki primjeri i usporedba Grunta i Gulpa
19:30 – Ivan Rukavina: AngularJS – u trećem dijelu bit će objašnjen rad s podacima i komunikacija sa serverskim API-jima

Više o okupljnju ovdje.

više