Istraživanje ženskih prehrambenih preferencija

Žene, što jedemo?

Fokus grupa (istraživačka metoda mekano strukutriranog grupnog razgovora).

Pitanja na koja želimo pronaći ženske odgovore, između ostalih, su: Na kojem mjestu u našim životima nalazi se hrana? Je li posljednja dok jurimo, a prva dok patimo? Kakve su nam prehrambene preferencije i navike? Kuhamo li uopće? Za sebe ili za druge? Ili kuhaju nama? Tješimo li se hranom i kojom?

Američki sociolog prehrane Jeffrey Sobal navodi kako su odluke vezane uz prehranu česte, višeznačne, situacijske, dinamične i složene te kako vode u ponašanja kroz koja ljudi nabavljaju, pripremaju, poslužuju, daju, skladište i jedu te nakon jela čiste. Kroz istraživanje prehrambenih odluka oblikovao je model koji bi mogao unijeti jasnoću u izbor hrane koju svakodnevno koristimo. Model koji dinamički utječe na donošenje odluka vezanih uz prehranu uključuje tri elementa: događaje i iskustva koja utemeljuju promjene u odabiru hrane; utjecaje povezane s izborima koji uključuju kulturalne ideale, osobne i kulturološke čimbenike, te trenutačni kontekst; osobni sistem koji razvija, pregovara i balansira vrijednosti vezane uz prehranu, klasificira hranu i situacije i onda (pre)oblikuje strategije povezane uz prehranu.

Koristeći ovaj istraživački model razgovarat ćemo sa grupom žena, te analizirati dobivene odgovore.

Fokus grupu vodi Ana Janjatović-Zorica.

više