JavaScript Zagreb Meetup #6

Pola godine meetuparenja bit će iza nas ovim meetupom!

Preliminarni lineup za tu prigodu je sljedeći:

1) Zlatko Đurić: JavaScript Promises – kako koristiti u jQueryju, Node.js-u, client-side MV* frameworcima i uz koje libraryje, te u konačnici što nam donosi standard i kad će biti dostupan

2) Hrvoje Simić: Ember.js – drugi dio predstavljanja ovog client-side MVC frameworka odvest će nas dalje u razvoju naše aplikacije započete u prvom nastavku

Vidimo se po običaju u isto vrijeme na istom mjestu.

više