Neue Marx-Lektüre

Michael Heinrich: Vrijednost, fetišizam i nepersonalna dominacija

Pozivamo vas na predavanje Michaela Heinricha koje će se održati 13.3.2014. u MaMi. Predavanje, posvećeno Marxovoj teoriji vrijednosti, najava je skorašnjeg izdanja hrvatskog prijevoda Heinrichove knjige Kritika političke ekonomije: uvod u Marxov Kapital I-III u ediciji CRS-a.

 
Marxova teorija vrijednosti nije čisto ekonomska teorija, ona je teorija društva. Cilja na razliku između predgrađanskog i građanskog podruštvljenja. Marx potonje zahvaća pojmom fetišizma: društveni odnosi proizvođača javljaju se kao društvena svojstva stvari. Time se mijenjaju i značajke dominantnih odnosa moći – na mjesto personalnih odnosa moći stupaju nepersonalni, objektivni odnosi dominacije. Ta vladavina objektivne prinude nije puka ideologija, ali nije ni bez alternative.

 
Michael Heinrich predaje ekonomiju u Berlinu i urednik je PROKLA-e, časopisa za kritičku društvenu znanost. Pored spomenutog uvoda u Kapital, autor je studije Znanost vrijednosti: Marxova kritika političke ekonomije između znanstvene revolucije i klasične tradicije i s Wernerom Bonefeldom je uredio zbornik Kapital i kritika: poslije ‘Novog čitanja’ Marxa.

 

Program Centra za radničke studije podupire Rosa Luxemburg Stiftung SouthEast Europe.
više