Kuda.org vas poziva na predavanje Nicholasa Thoburna čiju su knjigu upravo objavili

O materijalnosti komunističkog izdavaštva

‘Ovo nije knjiga protiv knjige…’, rečenica je kojom započinje Anti-knjiga Nicholasa Thoburna. Radije, u ovom delu anti-knjiga se posmatra kao politička figura, komunistička perspektiva medijskih formi teksta. Po autoru, anti-knjiga je delo pisanja i izdavaštva koje kritički ispituje svoju medijsku formu – samorefleksivni tekstualni rad – čija refleksivnost nije ograničena na diskurzivno polje. Anti-knjiga ispituje, problematizuje i gura do krajnjih granica svoju punu materijalnost – fizička svojstva, tehnološku izvodljivost, institucionalne strukture, tekstualne procedure, grafičke aranžmane, osetilne kvalitete i ekonomske paradigme, kojih je istovremeno i proizvod i nosilac. Autor, shodno ovome, figuru anti-knjige obrađuje kroz različite primere (Mémoires Gi Debora, papirne čini Antonina Artoa, Crvena knjižica Mao Ce Tunga, Unpopular Books, itd.), forme (manifest, knjiga umetnika, minifest, knjiga-rizom, itd.) i kroz teorijska pomagala široke skale.

Jedno od pitanja koje smo sebi postavili jeste i šta bi bila knjiga o političkoj figuri anti-knjige? Kontekstualizacija ovog pitanja se razlaže problematizacijom delovanja malotiražnih izdavača danas, čije se prakse susreću sa širom problematikom mera štednji, krize izdavaštva, akademije i nezavisne produkcije, kao i publike/čitalaštva, posebno kada je u njihove prakse neminovno uključena samorefleksija samih prevodilačkih, uredničkih, izdavačkih i tekstualnih aspekata. Prema tome, gde bi bilo mesto političke intervencije specifičnih izdavačkih projekata kada je izdavaštvo i mišljenje knjige u pitanju, tj. koliki su potencijali za formiranje samorefleksivnog i kritičkog prostora takve produkcije?

Zajedno sa autorom, pokušaćemo da artikulišemo autorski doprinos objavljivanju knjige, koje se delimično može okarakterisati kao naglašavanje i povratak na pomenuto mesto onog ‘protiv’ knjige, sa kog nastojimo zahvatiti punu materijalnost ove knjige koja, počev od svog naslova, izlaže problem anti-knjige. Taj doprinos ne vidimo drukčije nego kao niz otvorenih pitanja i dilema koje ćemo pokušati da podelimo sa prisutnima.

Nicholas Thoburn je sociolog iz Velike Britanije, koji predaje na Univerzitetu u Mančesteru. Autor je knjige Deleuze, Marx and Politics (Routledge, 2003). Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo je njegova druga knjiga.

Publikacija je objavljena u okviru projekta Proširena estetska edukacija: umetnički eksperiment i politička kultura u doba mreža, koji se realizuje u saradnji kuda.org sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, Kontrapunktom iz Skoplja, Berliner Gazette i Mute iz Londona.

Predavanje organizira Centar za nove medije kuda.org iz Novog Sada.

više