Nenadilazan horizont našeg vremena !

Jodi Dean : Komunistički horizont

 
Jodi Dean će u MaMi izlagati o svojoj knjizi Komunistički horizont (2012.) u kojoj tvrdi da komunizam nije propao već da predstavlja horizont svake politike koja danas zavrjeđuje to ime. Komunizam, a ne radikalna demokracija ili anarho-fragmentizam, jest mjera kako da se bori protiv kapitalističkog sistema koji proizvodi ekološku katastrofu, novi fašizam i ekstremnu nejednakost.

Jodi Dean predaje političku filozofiju i medijsku teoriju u Genevi, New York.

više