Predavanje o kognitivnim sposobnostima ptica

Što žene vole?

U zadnjih 15 godina istraživanja s pticama iz porodice vrana pokazala su da one posjeduju mnoge kognitivne sposobnosti, od kojih su se neke ranije pripisivale samo ljudima. Na primjer, uvriježeno je mišljenje da samo ljudi komuniciraju s drugim osobama ne samo na temelju vidljivih ponašanja nego i na temelju nevidljivih, mentalnih stanja – ljudi razumiju da su radnje drugih osoba rezultat njihovih želja i uvjerenja. Istraživanja tima s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Cambridgeu na šojkama (Garrulus glandarius) ukazuje da i šojke možda znaju da druge šojke imaju mentalna stanja i da želje motiviraju njihove radnje. U ovom predavanju predstaviti će se serija eksperimenata koja ispituju kako mužjak zna koju hranu dati ženki, tj. da li mužjak reagira samo na vidljiva ponašanja ženke ili joj pripisuje želju za nekom hranom.

Predavanje će održati Ljerka Ostojića, postdoktorski istraživač Odjela za psihologiju Sveučilišta u Cambridgeu.

više