Terminal Zagreb Meetup / studeni

Na ovom Terminal Zagreb meetupu:

Robert Petranović će govoriti o OpenSSH-u, tips & tricks. Osnove većina ljudi već zna, pa će on govoriti o upravljanju ključevima SSH agentom, spajanju iza firewall-a koristeći proxy server ili reverse tunnel, imitiranju NAT servera pomoću lokalnih i remote port forwarda, te postavljanju VPN veze preko OpenSSH konekcije.

Matija Marohnić će govoriti o Gitu (za ozbač sada), tips & tricks. Korisni aliasi, hub, the horror that is “git stash -a”, ljepši log, merge vs. rebase, reflog itd.

više