[:hr]CONJUNCTURE[:]

Poiesis

Conjuncture je serija simpozija o filozofiji, politici i estetici 21. stoljeća. Program koordiniraju Nathan Brown (Sveučilište Concordia / Centre for Expanded Poetics) i Petar Milat.

Od 2009. naovamo, ugostili smo predavače kao što su Peter Hallward, Graham Harman, Martin Hägglund, Catherine Malabou, Ray Brassier, Michel Chion, Barbara Cassin i drugi.

 

Poiesis

Poiesis znači stvaranje. Ali što to znači stvaranje?

Znači, između ostalog, to da poetika nije ograničena samo na područje književnosti. Gdje ima stvaranja, ima i poetike: teorije formalne prakse proizvodnje. Kad se u prvom tomu Kapitala uputimo prema “skrivenom mjestu proizvodnje”, tad smo se uputili prema području poiesisa i to zato što stvaranje nije samo pojedinačni autorski pothvat. Ono što će biti stvoreno, i način na koji će biti stvoreno, ovisi o konfiguraciji društvenih i tehničkih snaga što znači da se sve prakse umjetničkog stvaranja—film, kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, izvedbene umjetnosti, poezija, itd.—odvijaju na zajedničkom, neravnom terenu historijske determiniranosti. Poetika, ovako shvaćena, može biti promišljanje međusobne historijske determiniranosti umjetnosti—kao što pokazuje Poetika društvenih oblika, još nezaključeni projekt Fredrica Jamesona. Teorija i praksa stvaranja, poiesis, presijeca pojedinačne umjetničke oblike te pritom, prelazeći preko granica pojedinih medija, institucionalnih okruženja i disciplinarnih protokola, povezuje metode i materijale diskrepantnih proizvodnih praksi te artikulira njihove zajedničke pojmovne, formalne i ideološke probleme.

No, budući da se odnosi i na poeziju, razumijevanje poiesisa također nam pomaže da pristupimo poetskom jeziku u njegovom vlastitom elementu. Taj element ne može biti jezik po sebi: jezik se neprestano stvara i proizvodi — proces njegove proizvodnje uvijek je u tijeku. Filologija proučava povijest jezika, uvijek tekući proces njegove proizvodnje. Ali, kako ističe Werner Hamacher u knjizi Minima Philologica, objekt filologije —jezik—također je medij u kojem se njeno proučavanje odvija te ona, upisana u beskonačno refleksivnu strukturu, neprestano stvara ono što proučava. To je područje poiesisa i upravo zato Hamacher kaže da “filologija svoj temelj pronalazi u poeziji”. Poezija je ono neprestano izvanjsko jezika i to kao unutrašnji proces njegove proizvodnje: stvaranje onog što će biti jezik od onoga što je jezik. “Poezija se”, piše Celan u Meridijanu, “održava na margini sebe same”, a ta margina nije samo njezina, nije samo margina poezije, nego i margina samog jezika.

Poiesis, stvaranje, proizvodnja neraskidivi su od rada na margini, od izlaganja danosti jezika onom što je izvan njega ne samo putem stalne rekonstitucije onog što jezik jest, nego i putem izlaganja jezika onom što nije jezik: drugim medijima formalne artikulacije i historijskim determinacijama koje ga uvjetuju. Kao rad na marginama, naš simpozij bit će posvećen teoriji i praksi poiesisa kao neprestane proizvodnje oblika pri čemu oblik neće biti shvaćen kao nešto što pripada jednom jeziku, jednom mediju, ovoj ili onoj umjetnosti, nego prije kao invencija onoga što bi oni mogli biti.

— Nathan Brown

 

Raspored

— četvrtak, 11.06.

18:00 – 20:00 Nathan Brown : The Irony of Anatomy – Basquiat’s Poetics
21:00 – 22:30 Oleg Tcherny : Blur Yes Shades Can Blur [projekcija @ MM Centar, Savska 25]
 

— petak, 12.06.

11:30 – 12:00 Conference-Introduction (Nathan Brown & Petar Milat)
12:00 – 14:00 Aaron Schuster : How to Research Like a Dog – Kafka’s New Science
\_ Marie Gil : Poetics of Immanence in the Western Tradition
15:00 – 17:00 Goran Sergej Pristaš : Work, non work, art work
\_ Angela Rawlings : Gibber – Ecopoiesis
19:00 – 21:00 Amanda Holmes : Drifting into Non-Sense – On Julia Kristeva’s Poietical Subjects
\_ Stephen Voyce : Poetic Cartographies
 

— subota, 13.06.

12:00 – 14:00 David Wills : The Poetics of Inanimate Life: Mallarmé, Cixous, Celan.
15:00 – 17:00 Jed Rasula : Producing the Inscrutable – Some Lessons of Modernism
20:00 – 20:30 Angela Rawlings [performans @ Booksa, Martićeva 14d]
 

— nedjelja, 14.06.

12:00 – 14:00 Branka Arsić : Object-Poems – On Emily Dickinson’s late poetics
15:00 – 17:00 Thomas Schestag : poiein
18:00 – 20:30 Marjana Krajač : VARIJACIJE O OSJETNOM [plesna izvedba @ Dom HDLU/Džamija, Trg žrtava fašizma 16]
 

— ponedjeljak, 15.06.

20:00 – 21:30 David Grubbs : Records Ruin the Landscape
 

— utorak, 16.06.

21:00 David Grubbs & Andrea Belfi [koncert @ Polukružna dvorana Teatra &TD, Savska 25]

 
 
poiesis-stranica

više