Python meetup / Svibanj

Here we go again.

Ana Vojnović: Uvod u Django REST Framework

Osnove DRF-a. Kako serijalizirati i deserijalizirati? Koristiti class ili function based viewove? Što su viewsetovi i routeri? Kako postaviti permissione?

Robert Lujo: Uvod u Natural language processing (NLP)

NLP (obrada prirodnog jezika) je vrlo široka tema koja se proteže od najobičnije tokenizacije, do primjerice, automatskog “razumijevanja teksta”. Premda postoji vrlo dugo, posebnu popularnost dobiva zadnjih godina i ta popularnost konstantno raste. Razlog tome je što sve češće se pojavljuje potreba da se nestruktuirani podaci u obliku slobodnog teksta (free-text) analiziraju i pretvore u neku vrstu strukturiranih podataka, a kao najčešći izvor su internetske stranice.

U ovom predavanju bi se dao pregled ove široke teme, pregled ciljeva kojima se NLP bavi sa konkretnim primjerima, pregled popularnih alata u Python programskom jeziku (koji je inače vrlo popularna platforma za NLP), te par jednostavnih primjera za demonstraciju upotrebe.

više