[:hr]Međunarodni simpozij[:]

Socijalistički spomenici i modernizam

Međunarodni dvodnevni simpozij Socijalistički spomenici i modernizam osvrće se na problem historizacije socijalističkih spomenika kako u terminima povijesti umjetnosti tako i s obzirom na historiju nekadašnjih socijalističkih država i emancipatornih borbi koje su inspirirale Modernizam. Povezujući istraživače iz različitih polja i disciplina simpozij postavlja pitanja spomeničke forme i stila, prostornog planiranja te komemorativnih praksi koje se pojavljuju i na Istoku i na Zapadu kroz 20. stoljeće.

Modernizam će ovdje biti uzet kao društveno-politička baza čija su (ideološka) nadgradnja spomenici trebali biti, to jest, socijalizam će biti shvaćen prije svega i kao modernistički projekt. Razumijevajući modernizam ne samo kao period u povijesti umjetnosti već kao socijalnu i političku praksu, preispitati će se sličnosti i razlike memorijala u socijalističkim zemljama sa njihovim Zapadnim inačicama.

Propitujući, pak, propadanje i rušenje socijalističkih spomenika nakon pada Željezne zavjese, kao i nedavne pokušaje njihove valorizacije sa pozicije materijalističke historije simpozij će sa osvrnuti na estetičku fetišizaciju Modernizma danas te na pokušaje njegove aproprijacije u kanone nacionalnih umjetnosti.

Organiziraju: Lana Lovrenčić, Tihana Pupovac, BLOK
Moderiraju: Dafne Berc, Lana Lovrenčić & Tihana Pupovac

Sažetke predavanja možete preuzeti ovdje.
 

PROGRAM:
 

Petak, 6.11.2015.

10:00 – 10:30 – Uvodni govor
10:30 – 13:30 – Heroj, partizan, radnik: figure modernosti
Rachel Aumiller: Pronalaženje Antigone među duhovima Slovenije
Tomislav Augustinčić: Narodni heroj, spomenik i društvena memorija. Rade Končar usred socijal(ističk)nih/ modernističkih projekata i proizvodnih paradigmi
Owen Hatherley: Spomenici veličanstvenom porazu — Socijalistička memorijalna umjetnost u Velikoj Britaniji

13:30 – 15:00 – Pauza

15:00 – 18:00 – Normalizacija socijalizma
Aneta Vasileva, Emilia Kaleva: Napajanje socijalizma: Bugarski socijalistički spomenici u 21. stoljeću
Vlada Kulić: Odupiranje orijentalizaciji
Agata Pyzik: Zagrobni život spomen-obilježja Crvenoj armiji u Poljskoj: Međunarodna perspektiva

18:20 – 19:00 – Diskusija

 

Subota, 7.11.2015.

10:00 – 13:00 – Prostori post-socijalizma
Romeo Kodra: Arhitektonski monumentalizam u tranzicijskoj Albaniji
Goran Janev: Teret prošlosti: osporavanje socijalističke baštine u Makedoniji
Iva Grubiša: Tko se na Trešnjevci sjeća? Spomen obilježja partizanskim tiskarama između društvene memorije i zaborava

13:15 – 14:00: Milan Rakita Nelagodnost u modernizacijskom diskursu

14:00 – 14:20 – Pauza

14:20 – 15:00 – Diskusija

Simpozij se održava u sklopu međunarodnog suradničkog projekta Heroes We Love.

više