Ghost in the Shell

Anime projekcija vol. 50

Na okrugloj pedesetoj anime projekciji donosimo Ghost in the Shell (1995., 83min.).

U godini 2029, barijere našeg svijeta probijene su Internetom i kibernetikom, no ovo stvara novu ranjivost kod ljudi u obliku hakiranja mozga. Kada se visoko traženi haker poznat kao “Puppetmaster” počne miješati u politiku, Sekcija 9, grupa kibernetski modificiranih policajaca, pozvana je da istraži slučaj i zaustavi Puppetmastera. Ova potjera dovesti će u pitanje što uopće čini čovjeka, te što je Puppetmaster u svijetu gdje je linija između čovjeka i stroja sve više zamućena.

više