Projekt net.cube:

Darko Masnec: Videoigre kao umjetnost

Videoigre su jedna od najjačih popularnih industrija te neizostavan dio vizualne kulture i kulturne ekonomije. Kao takve obuhvaćaju niz koncepata poput igre, interaktivnosti, konvergentnosti, dizajna, narativa, zabave, kulture, popularnog, digitalnog itd., čime se profiliraju kao reprezentativni suvremeni digitalni medij. Izlagačke prakse i trendovi na globalnoj razini pokazuju kako videoigre polako nalaze svoje mjesto u umjetničkom kontekstu, no tema umjetničkog potencijala videoigara još je uvijek često kontroverzna i bez jasnog konsenzusa.

Kroz ovo pitanje umjetničkog, videoigre se ne razotkrivaju samo kao kompleksan medijski konglomerat, nego progovaraju i o konfliktnom odnosu kulture, popularnog, umjetničkog te njihovim sistemima društvenog konstituiranja. Cilj je predavanja ukratko predstaviti videoigre kao medij, njihov ekspresivni potencijal i otvoriti pitanja umjetničkog i popularnog u tom kontekstu.

Darko Masnec (1985, Slovenija) završio je MA studij na Odsjeku za animirani film i nove medije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje trenutno u suradničkom zvanju asistenta radi na svojoj doktorskoj disertaciji, Zagrebačka škola crtanog filma: umjetničke i tržišne prakse u kontekstu videoigara. Autor je višestruko nagrađivanog animiranog filma Ja već znam što čujem, radio je kao animator na tri kratka filmska projekta, objavio nekoliko članaka na temu animacije i videoigara te redovito surađuje s Animafestom kao ko-mentor radionica videoigara. U galerijskom kontekstu između ostalog participira i kao pridruženi član umjetničke grupe PIT koja se bavi konceptualnim umjetničkim praksama.

Predavanje Darka Masneca “Videoigre kao umjetnost” organizirano je u sklopu projekta net.cube Centra za dramsku umjetnost, u suradnji sa Što, kako i za koga/WHW.

Projekt net.cube istražuje kontekst internetske umjetnost i nastoji osigurati uvjete za umjetničke internetske projekte i poticanje domaćeg online stvaralaštva, njegovo kontekstualiziranje i mapiranje. Program se ostvaruje na dvije razine – kao internetska galerija (u nastajanju) i serija javnih predavanja.

Projekt je podržan od strane Zaklade “Kultura nova”, Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

više