Sekcija za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva i Multimedijalni institut vas pozivaju na predavanje Julije Velkove:

Preispitivanje vrijednosti i kreativne autonomije u otvorenoj kulturnoj proizvodnji: slučaj filmske animacije otvorenog izvora

U posljednja su dva desetljeća novi modeli digitalnog kulturnog i kreativnog rada na temelju otvorenosti, digitalnih zajedničkih dobara i dijeljenja obilježili kulturnu proizvodnju. Dogodio se eksponencijalni porast kreativnih djela koja se dijele na mreži s licencom Creative Commons te se procjenjuje da će krajem 2015. godine prijeći 1 milijardu. Unatoč očiglednom porastu istraživanja digitalnih zajedničkih dobara ona se najčešće oštro suprotstavljaju domeni potrošnih roba i profesionalnoj medijskoj proizvodnji.

Namjera je ovog predavanja preispitati takva dihotomna stajališta na slučaju animacije otvorenog koda, odnosno na slučaju procesa proizvodnje opsežnih animacijskih projekata u kojima su tehnologija, sadržaj i proizvodni proces javni i koje njihovi proizvođači dijele kao zajednička dobra. Istraživanje se temelji na etnografskom, terenskom istraživanju proizvodnje otvorenog filma Cosmos Laundromat (2015) nizozemske organizacije Blender Institute koja proizvodi otvorene 3D projekte u Amsterdamu. Organizacija je pokrenula koncept ˝otvoreni film˝ 2006. godine te je danas u središtu skupine Blender koja se bavi 3D grafikama otvorenog koda i proizvodi nevlasničke verzije softvera poput 3D Studio Maxa ili Maye.

Na temelju antropoloških teorija kruženja dobara, istraživanja hakiranja i medijskog rada predavanje pokazuje kako proizvodnja animacija otvorenog koda potiče složena kretanja tehnologije, medija i ljudi između zajedničkih i tržišnih dobara. Također će se pokazati širi kontekst stvaranja vrijednosti i kreativne autonomije, odnosno ˝zanatske autonomije˝ (Coleman) u kompjuteriziranoj medijskoj proizvodnji u kojoj stvaratelji rade autonomno, ali se istovremeno oslanjaju na sredstva proizvodnje koja ni ne posjeduju ni ne kontroliraju (Groys).
 

Julia Velkova doktorantica je u području medija i komunikacija pri Sveučilištu Södertörn u Stockholmu u Švedskoj. Njezini su istraživački interesi računalne kulture te politika infrastrukture i upravljanja internetom. U svoj disertaciji istražuje oblike autonomije, stvaranja vrijednosti i moći u tehnološkim i umjetničkim praksama koje proizvode nezavisnu medijsku infrastrukturu i sadržaj u području digitalnih zajedničkih dobara. Prvenstveno se usredotočuje na fenomen ˝otvoreni film˝ amsterdamskog Blender Instituta i ruskih projekata kao što je sibirska ˝Morevna˝. U svojoj se magistarskoj tezi ˝WikiLeaks CableGate and the Multistakeholder model of Internet Governance˝, koju je obranila 2011. na Odjelu za umjetnost, kulturu i komunikacije (K3) Sveučilišta Malmö, bavila alternativnim novinarstvom i upravljanjem internetom.

Deset je godina radila u nevladinoj udruzi Internet Society Bugarska te različitim inicijativama u jugoistočnoj Europi poput uvođenja besplatnog softvera u javnoj administraciji u Bugarskoj, privatnošću mrežnih podataka te digitalnim zajedničkim dobrima. Također je bila tehnički konzultant za bugarsko Vijeće ministara i razradu akcijskog plana provođenja usluga e-vlada.

više