Lambda Meetup / Siječanj 2016

Unatoč recentnoj dominaciji ClojureScripta potpomognutoj izvrsnim idejama o razvoju frontend aplikacija iz communityja, Clojure na backendu nije mrtav. Štoviše, uz porast interesa za aplikacije orijentirane na sve kompleksniju obradu sve većih količina podataka, kombinacija Lispa i JVM-a postaje sve interesantnijom.

Predavanje će se fokusirati na pregled trenutnog Clojureovog ekosustava za web development (uključujući Luminus framework), neke apstrakcijske mehanizme koje autor drži korisnima (uključujući core.async i protokole) te potencijalna rješenja nekih čestih problema (uključujući obradu podataka u pozadini i komunikaciju s drugim aplikacijama).

Vidimo se na meetupu!

više