Cryptomeetup – predavanje “Uvod u Bitcoin”

Prošlo je ravno 2 godine i 12 meetupa od našeg prvog sastanka i vrijeme je da napravimo korak naprijed. Na tragu diskusija koje su vođene na zadnja dva meetupa, ovaj puta se nećemo sastati u kafiću već se selimo u predavaonicu kako bismo se bacili na posao.

Za prvi “radni” meetup pripremili smo sljedeći dnevni red:
1. tri različita predavanja pod nazivom “Uvod u bitcoin” (svako predavanje max 30 minuta, predavači: Vedran Ilić-Dreven, Ivan Glavaš, Nikola Škorić)
2. zajednička analiza sva tri predavanja, brainstorming o savršenom “Uvod u bitcoin” predavanju
3. diskusija o organizaciji serije javnih predavanja

Pozivamo članove Bitcoin grupe Zagreb da dođu na meetup i pomognu nam da zajedno napravimo fenomenalno uvodno predavanje i krenemo dalje u pripremu i organizaciju javnih predavanja o bitcoinu.

više