Bitcoin Meetup / Lipanj 2016.

Nakon dvije godine smatramo da je došlo vrijeme da se naša druženja formaliziraju. Zato predlažemo osnivanje udruge čiji će cilj bit promoviranje i edukacija o Bitcoinu i srodnim tehnologijama. Ovaj smo meetup zamislili kao raspravu o sljedećim temama:

1. Ime Udruge
2. Područje djelovanja (Bitcoin, virtualne valute, blok-lanac tehnologije, digital assets…)
3. Organizacijska struktura (centralizirana / decentralizirana)
4. Načini odlučivanja i komunikacijski kanali
5. Hoće li se i kakvim gospodarskim djelatnostima baviti udruga?

Molimo da unaprijed razmislite o ovim temama kako bi planiranje bilo što uspješnije. Svi su prijedlozi dobrodošli.

više