Filozofija, matematika, ljubav

Sigi Jöttkandt i Justin Clemens

U predavanju With a lever… : Beckett, Badiou i logika spolne razlike, Sigi Jöttkandt pažnju će posvetiti očitom pomaku u Badiouovom promišljanju spola i univerzalnoga. Ranije je Badiou smatrao da je spol partikularnost koja traži suptrakciju od univerzalnog, kao i druge predikativne deskripcije identiteta kao što su nacija, rasa i klasa. No, u nedavnom radu naslovljenom “Figure ženskosti u suvremenom svijetu”, Badiou kaže da je seksuacija filozofskog i simboličkog mišljenja “neizbježna“. Uzimajući Badiouovo čitanje Samuela Becketta kao smjerokaz i obraćajući posebnu pažnju na Badiouovu raspravu o promjeni u Logikama svjetova i Subjektu promjene, Jöttkandt će ispitati implikacije te nove tvrdnje s namjerom da nađe odgovor na sljedeće pitanje: dopušta li Badiouova misao mogućnost stvarne promjene u njegovoj filozofiji, uključujući pritom i mogućnost promjene vlastitog spola?
 

U predavanju Bilješka o strukturi filozofskog rada Alaina Badioua, Justin Clemens ispitat će odnos između retorike i logike u Badiouovom mišljenju.

 

Sigi Jöttkandt profesorica je engleskog jezika na UNSW u Australiji. Autorica je knjiga Acting Beautifully: Henry James and the Ethical Aesthetic, First Love: A Phenomenology of the One, kao i brojnih članaka o književnosti i psihoanalizi. Suosnivačica je i urednica časopisa S: Journal of the Circle for Lacanian Ideology Critique i Umbr(a). Uz to je i ravnateljica kuće Open Humanities Press.
 

Justin Clemens je profesor filozofije na University of Melbourne u Australiji. Njegova bibliografija uključuje knjige Psychoanalysis is an Antiphilosophy (Edinburgh UP 2013), Minimal Domination (Surpllus 2011) i Lacan Deleuze Badiou, napisanu u suradnji s A.J. Bartlettom i Jonom Roffeom (Edinburgh UP 2014). Trenutno radi na projektu Australian Poetry Today.
 

Gostovanje je realizirano u suradnji s ljubljanskom konferencijom REPETITION/S: Performance and Philosophy in Ljubljana.

više