Kulturpunktova novinarska školica

Prijave na Školicu

 
Kako bi doprinijeli usavršavanju autora u području novinarstva, posebice onih koji prate kulturu, KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, nakladnik portala Kulturpunkt.hr, organizira edukacijski program pod nazivom Svijet umjetnosti – Kulturpunktova novinarska školica.

 
Program Školice kroz seriju predavanja usredotočuje se na suvremene vizualne i izvedbene umjetničke prakse, kulturne politike i okvir unutar kojeg se te prakse razvijaju te medijske politike i medijsku pismenost. U radioničkom segmentu program je usmjeren na upoznavanje i usvajanje vještina u pisanim i zvučnim formama novinarskog izražavanja.

 
Pored radionica i predavanja, važan segment programa čini praktični rad uz izravnu mentorsku podršku te objavljivanje članaka na portalu Kulturpunkt.hr i portalima partnerskih organizacija.

 
Program će se održavati u trajanju od listopada 2016. do veljače 2017. u MaMe i Bookse. Predavanja i radionice pisanog novinarstva održavat će se ponedjeljkom i srijedom u večernjem terminu, dok će se radionice radijskog novinarstva održavati u tri subotnja termina. Detaljan raspored i program polaznici će dobiti pri prvom susretu.

 
Prijaviti se mogu svi zainteresirani u dobi od 20 do 30 godina (studenti, zaposleni, nezaposleni…), odnosno svi oni koji žele usavršiti svoje novinarske vještine i saznati više o različitim aspektima suvremenih umjetničkih praksi. Polaznici ne moraju imati novinarskog iskustva.

 
Prijava treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, kratki životopis (do 150 riječi), motivacijsko pismo (do 1800 znakova), autorski osvrt na neko događanje u području kulture (od 1800 do 2700 znakova) te kontakt podatke (e-mail, broj mobitela). Prijave treba slati na adresu elektroničke pošte (novinarska.skolica@gmail.com) s naslovom “Prijava za novinarsku školicu”, najkasnije do 19. rujna u 24 sata.

 
Na adresu pošte možete poslati sve upite vezane uz prijave i program Školice. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, kao niti one koje su poslane nakon roka. Novinarska školica prima do 15 polaznika, a svi prijavljeni će o rezultatima selekcije biti obaviješteni putem e-maila do 30. rujna.

 
Ovaj edukacijski program je besplatan za sve.

 
 
Edukacijski program provodi udruga KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, u suradnji s s Multimedijalnim institutom, a podržan je od strane Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

više