Maya Gonzalez: Socijalna reprodukcija, kućanski rad i seksualnost

U različitim feminističkim pravcima nailazimo na opoziciju Marxovih objašnjenja povijesne uloge žena u reprodukciji kapitalističkog društva i suprotstavljenih argumenata koji u prvi plan stavljaju dugu povijest patrijahalne dominacije. Argumentirat ću da kapitalistički način reprodukcije kako ga teoretiziraju Marx i marksisti bolje objedinjuje te dvije perspektive jednom kada ga se razloži na tri kritička pojma: socijalna reprodukcija, klasna reprodukcija i spolna dominacija. Sintetizirajući nekoliko marksističkih pristupa s feminističkim konceptualizacijama kućanskog rada, reproduktivnog rada i sistema binarnosti spol/rod, razvila sam pojmovni aparat kojim se može iznova sagledati feministička klasna analiza. Međutim, kao što mnogi ističu, ono što ostaje neobjašnjeno klasnom analizom je značajna uloga koju igraju država i patrijarhijat – kao i rasizam i spolna dominacija – u reprodukciji klasnog društva. Bez ulaženja u ove rasprave, izložit ću novi pristup teoriji socijalne reprodukcije koji državu i patrijahalnu dominaciju stavlja u njeno središte. Povezivanjem različitih teorijskih pristupa nadam se rigorozno proširiti pojam reprodukcije bez reduciranja njenih problematičnih zamršenosti. Na kraju, oslanjajući se na vlastiti konceptualni okvir, pokušat ću razjasniti što bi bila potencijalna feministička strategija koja objedinjuje raznorodne orijentacije prema klasnoj borbi s ciljem da ukažem na novonastajući revolucionarni horizont u ovim mračnim vremenima.
 

Maya Gonzalez je komunistica i revolucionarna feministica iz San Francisca. Doktorandica je na Odjelu za povijest društvene svijesti na Kalifornijskom sveučilištu u Santa Cruzu. Autorica je i urednica časopisa Endnotes [https://endnotes.org.uk/] i Viewpoint Magazine [http://viewpointmag.com/].

Njeni članci na hrvatskom mogu se naći na sljedećim linkovima:
 

“Logika roda – I. i II. dio”: http://www.zarez.hr/clanci/logika-roda,http://www.zarez.hr/clanci/logika-roda-ii-dio
 

“Komunizacija i dokidanje roda”: http://zarez.hr/clanci/komunizacija-i-ukidanje-roda

više