Udruga "Hrvatska permakultura" vas poziva

Susjedovanje: tradicijska prirodna gradnja

Ovoga puta tema događaja je tradicijska prirodna gradnja te graditeljske tehnike Hrvatskog zagorja, koje se razlikuju od gradnje u ostalim krajevima Hrvatske.

Korištenje elemenata tradicionalne gradnje pridonosi potrebnoj energetskoj i ekonomskoj koristi održivoj gradnji budući da je osnovni princip održivog graditeljstva korištenje lokalnih materijala biljnog, životinjskog ili mineralnog porijekla sa što manje prerade. U Hrvatskoj se kao lokalni materijal (ovisno od podneblja) koristi drvena građa, slama, kamen, zemlja, ovčja vuna, vapno, šljunak, pijesak i sl.

Kao gost će nam se pridružiti Stjepan Šalamon iz udruge “Naš zavičaj” koja se bavi očuvanjem tradicijskih prirodnih tehnika gradnje korištenjem ekoloških lokalnih materijala (pokrivanje kuća slamnatim krovovima, tzv. “škopom”, žbukanje blatom, tradicijski plot) te zaštitom i njegovanjem tradicijskih običaja i kulture Hrvatskog zagorja. Gost će na kraju izlaganja odgovarati na pitanja na temu pririodne gradnje, a diplomirana dizajnerica permakulture Gordana Dragičević govoriti će o preklapanju i razlikama permakulture i tradicijske gradnje.

Susret će se odvijati kao razgovor u krugu između sudionika.

Susretu je moguće prisustvovati i putem video konferencije, no ta je mogućnost namijenjena samo zainteresiranima koji ne žive u Zagrebu. Prijave sa sudjelovanje putem videkonferencije poslati na email adresu iph@permakultura.hr. Upute za pridruživanje bit će poslane e-mailom jedan sat prije početka. Broj mjesta za sudjelovanje putem video konferencije je ograničen.

više