FEMATIK, feministički kružok studentica Centra za ženske studije

Ko će vodit zapisnik? ili o političkoj participaciji žena

FEMATIK, feministički kružok studentica Centra za ženske studije (generacija 15/16), poziva vas na tribinu „ Ko će vodit zapisnik? ili o političkoj participaciji žena“ koja će se održati 01.06. u 18,00 sati u Multimedijalnom institutu MaMa. Tribinu organiziramo s ciljem propitivanja emancipatornog potencijala liberalnog feminizma, odnosno repozicioniranja pitanja političke participacije žena u antikapitalističko područje borbe.

U sklopu tribine problematizirat će se historijski dominantno čitanje ove teme koje prvenstveno referira na argumentacijsku liniju sufražetskog pokreta tijekom borbe za pravo žena na sudjelovanje u javnom životu te skrenuti pažnju na marksističko i anarhofeminističkog problematiziranje dosega na taj način formuliranog zahtjeva.

U okviru materijalističke kritike dominantne liberalne interpretacije političke participacije žena dotaknut ćemo se pitanja tzv. kvota, no naglasak ćemo staviti na strukturne probleme u okviru (neostvarene) socijalne države koji ženama otežavaju participiranje u političkom djelovanju te problematizirati dosege doprinosa participijentica u političkoj areni na život klasno deprivilegiranih članica i članova društva.

Razgovarat ćemo i o načinu na koji se danas programski promišlja pitanje političke participacije žena u okviru tradicionalnih stranaka i novih inicijativa (s osvrtom na političke opcije koje se smještaju i u lijevi i u desni dio političkog spektra), te otvoriti raspravu o perspektivama organiziranja feminističke fronte unutar (kapitalističke) patrijarhalne političke strukture.

 
Na tribini će sudjelovati:

Branka Vierda, članica feminističkog kružoka FEMATIK, članica i aktivistkinja SDP-a i Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a

Danijela Dolenec, docentica na Odsjeku za komparativnu politiku Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, predsjednica uprave Instituta za političku ekologiju, članica i aktivistkinja političke platforme “Zagreb je NAŠ!”

Karolina Leaković, članica i aktivistkinja SDP-a, vršiteljica dužnosti predsjednice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a, sindikalna povjerenica Novog sindikata

Andreja Gregorina, koordinatorica ženskosudijskog obrazovnog programa Centra za ženske studije, voditeljica feminističkog kružoka FEMATIK i članica feminističkog kolektiva fAKTIV

Moderatorica: Zorana Unković

više