LGBTIQ+ inicijativa Filozofskog fakulteta AUT

Okrugli stol LGBTIQ osoba s invaliditetom

LGBTIQ+ inicijativa Filozofskog fakulteta AUT 15. svibnja u 18.00 h poziva sve na moderirani okrugli stol na temu LGBTIQ+ osoba s invaliditetom u Multimedijalnom institutu MAMA na adresi Preradovićeva 18 u Zagrebu. Okruglim stolom želi se istražiti intersekcija identiteta LGBTIQ+ osoba s njihovim invaliditetom, doći do zajedničkih punktova u identitetima, diskutirati o marginalizaciji oba spektra identiteta i pronaći zajednički jezik u pružanju otpora opresivnim patrijarhalnim obrascima. Prije svega se okruglim stolom želi podići svijest i potaknuti raspravu o manjku pristupačnosti i inkluzivnosti LGBTIQ+ prostora osobama s invaliditetom kao i položaju LGBTIQ+ osoba u zajednici osoba s invaliditetom. Od tema na okruglom stolu, sudionice/i i moderatorice dotaknut će se i tema poput tzv. charity mentality problema, preispitivanje terminologije „normalan“ i „posebne potrebe“, suzbijanja predrasuda o osobama s invaliditetom i razlikom između pojmova integracija i inkluzija. Ovim okruglim stolom želimo u javni diskurs staviti teme LGBTIQ+ osoba i osoba s invaliditetom i propitivati dosadašnje aktivističke prakse u inkluziji LGBTIQ+ osoba s invaliditetom kako bismo zajedničkim promišljanjima došle/i do novih aktivističkih momenata u širenju cijele LGBTIQ+ zajednice. Sudionice/i koje/i su zajednički sudjelovale/i u formiranju ovog okruglog stola su osobe isključivo iz LGBTIQ+ zajednice i zajednice osoba s invaliditetom što im omogućava direktno uključivanje u raspravu obzirom na njihovo življeno iskustvo.

Sudionice/i: Ana Džinić, Vesna Mačković, Daniel Musa, Dijana Ponoš i Marita Šupe
Moderatorice: Anamarija Artić i Svea Kučinić

više