Tribina Instituta za povijest umjetnosti

Scenariji razvoja digitalne humanistike

Povod organizaciji tribine je recentno izdanje časopisa Život umjetnosti (99/2017.) koji se bavi digitalnom povijesti umjetnosti, a koji je nastao kao rezultat dvogodišnjeg znanstvenog istraživanja na projektu ARTNET na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu (HRZZ). Tribina je namijenjena otvaranju šire rasprave o metodološkoj konfiguraciji digitalne humanistike te problematici njenog odnosa prema tradicionalnim istraživačkim praksama humanističkih znanosti s jedne strane, a s druge strane njene izloženosti negativnim tržišnim utjecajima digitalnih tehnologija koje se za polje vežu. Polazeći od dosadašnjih istraživanja u polju računalne lingvistike te iskustava primjene metoda digitalne humanistike unutar povijesno umjetničke discipline, tribina će naglasak staviti na evaluaciju posljedica višedesetljetnog razvoja ovog polja u zemljama poput SAD-a i Italije, kao i na potencijalne scenarije njegova razvoja u lokalnom kontekstu. Periferna ekonomska i kulturna pozicija iz koje tribina progovara predstavlja svojevrsnu prednost omogućavajući da se od samoga početka kritički pristupi evaluaciji digitalne humanistike, odnosno, da se aktivira kritički aparat post-kolonijalnih, feminističkih, materijalno-historijskih i drugih teorijskih temelja.

 
Sudionici okruglog stola su:

Dr.sc. Ljiljana Kolešnik, znanstvena savjetnica i voditeljica projekta ARTNET, Institut za povijest umjetnosti
Dr.sc. Daniela Katunar, znanstvena suradnica, Odsjek za lingvistiku, FFZG
Tihana Puc, samostalna istraživačica
Nikola Bojić, doktorand na projektu ARTNET, Institut za povijest umjetnosti
Sanja Horvatinčić, asistentica i izvršna urednica Života umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti

 
Interdisciplini istraživački projekt “ARTNET – Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja“, provodi se uz podršku Hrvatske zaklade za znanost na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Više o projektu ovdje

Više informacija i online izdanje časopisa potražite na stranici zivotumjetnosti.ipu.hr.

više