Natječaj za Radionicu o javnom zagovaranju i medijskim vještinama

Multimedijalni institut raspisuje natječaj za izvođenje Radionice o javnom zagovaranju i medijskim vještinama namijenjenu predstavnicima organizacija civilnoga društva i inicijativa koji se bave temom upravljanja javnim i zajedničkim uslugama i javnim prostorom.
 
Pozadina:
Predstavnici organizacija civilnog društva i inicijativa u Hrvatskoj koji se bave zagovaranjem na temu upravljanja javnim i zajedničkim uslugama te javnim prostorom imaju određeno iskustvo u komunikaciji s medijima, no često ne uspijevaju predstaviti svoje glavne poruke tako da one budu zanimljive medijima. To često rezultira slabim medijskim odjekom i/ili prenošenjem krivih/nepotpunih poruka i informacija. Iako spomenuti akteri uspijevaju svoje poruke prenijeti zainteresiranoj javnosti, i dalje postoji potreba za unaprjeđivanjem njihovih znanja i vještina.

U svrhu unaprjeđenja znanja i vještina predstavnika organizacija civilnog društva i inicijativa u Hrvatskoj koji se bave zagovaranjem na temu upravljanja javnim i zajedničkim uslugama i javnim prostorom Multimedijalni institut organizira radionicu o javnom zagovaranju i medijskim vještinama te poziva udruge, pojedince i trgovačka društva da se prijave na natječaj za izvođenje radionice.
 
Informacije o Radionici o javnom zagovaranju i medijskim vještinama
– radionica mora trajati 2 dana i realizira se u Zagrebu
– radionica je namijenjena za 15 polaznika
– radionica se mora sastojati od dvije tematske cjeline:
    1. Zagovaračke vještine: Pored kratkog teorijskog izlaganja na temu osmišljavanja i provođenja zagovaračkih kampanja, predavač/i moraju polaznicima prenijeti znanja i tehnike oblikovanja zagovaračkih kampanja; formiranja i plasiranja glavnih zagovaračkih poruka; korištenja društvenih mreža i drugih alata u svrhu prenošenja poruka široj i zainteresiranoj/stručnoj javnosti; predstaviti primjere dobre i loše prakse zagovaračkih kampanja. Tematska cjelina treba završiti praktičnom vježbom za sudionike.
    2. Vještine komunikacije s medijima: Uz kratku teorijsku prezentaciju najbitnijih elemenata komunikacije s medijima, u drugoj tematskoj cjelini predavači moraju polaznicima prenijeti znanja vezana za komunikaciju s medijima; uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa s novinarima i medijima; nastupe u medijima, posebno televiziji; oblikovanje poruka s obzirom na specifične medije; komunikacija s medijima u kriznim situacijama; predstaviti dobre i loše primjere pojavljivanja u medijima. Tematska cjelina treba završiti praktičnom vježbom za sudionike.
 
Proces prijave:
Na natječaj se mogu javiti udruge, pojedinci i trgovačka društva. Prilikom podnošenja ponude prijavitelji mogu sastaviti ponudu za realizaciju samo jedne od dvije tematske cjeline, a mogu dostaviti i ponudu za obje od spomenutih tematskih cjelina.
 
Prilikom javljanja na natječaj, prijavitelji moraju dostaviti:
– životopis (za pojedince) ili portfolio (za udruge i trgovačka društva) kojim dokazuju iskustvo i znanje iz područja rada s medijima i zagovaračkih kampanja te iskustvo u provođenju radioničkih ili edukativnih programa za organizacije civilnog društva, građanske inicijative i subjekate koji provode aktivnosti za opće dobro
– ponudu za realizaciju jedne ili obje tematske cjeline radionice koja ne može prelaziti 5930 kuna za izvođenje jedne tematske cjeline ili 11860 kuna za izvođenje obje tematske cjeline. Ponude trebaju biti izražene bez PDV-a s obzirom na to da je radionica financirana iz sredstava Europske unije te je stoga Multimedijalni institut za provedbu radionice oslobođen plaćanja PDV-a na temelju Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, NN 79/13, čl. 198, st. (1) i (2), po ugovoru 2012-01-35-010105.

Na natječaj je moguće javiti se u razdoblju od 24.07.2017. do 25.08.2017. godine isključivo u elektroničkom obliku i to slanjem tražene dokumentacije na mail adresu mama@mi2.hr. Rok za postavljanje pitanja vezana uz provedbu Natječaja moguće je postavljati u periodu od 24.07.2017. do 28.07.2017. godine, a Multimedijalni institut je obavezan na pitanja odgovoriti do 04.08.2017. Multimedijalni institut će od zaprimljenih ponuda odabrati jednu do 31.08.2017. i u roku od 3 radna dana obavijestiti sve prijavitelje o rezultatima.
 
Kriteriji za odabir izvođača:
Tročlana komisija će odabrati najboljeg ponuđača na temelju sljedećih kriterija:
– iskustvo i kompetencije u osmišljavanju i provođenju zagovaračkih kampanja i radu s medijima za potrebe organizacija civilnog društva ili aktivnosti za opće dobro (maksimalno 10 bodova)
– iskustvo i kompetencije u prenošenju znanja (maksimalno 8 bodova)
– visina cijene izvođenja jedne ili obje tematske cjeline radionice (maksimalno 4 boda).

Nakon odabira izvođača radionice, provoditelj (Multimedijalni institut) i izvođač će zajednički formirati detaljni program radionice.
 
Radionica se provodi u sklopu projekta Open and Participatory Governance of COMMUNal SErvices aNd SpacE (COMMUN SENSE) kojeg provodi Zelena akcija u partnerstvu s udrugama Zelena Istra, Zeleni Osijek, Pravo na grad, Multimedijalni institut i Art radionica Lazareti. Projekt po ugovoru 2012-01-35-010105 se provodi u okviru I. komponente programa IPA, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.

više