Cruising...

Cruising sa Srđanom Sandićem: Humor u svakodnevnoj komunikaciji

Pozivamo vas na razgovor o zborniku “Humor u svakodnevnoj komunikaciji” (Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018.). O knjizi će uz moderatora Srđana Sandića govoriti Ljiljana Marks, jedna od urednica, i recenzentica dr.sc. Lada Čale Feldman.
 

O knjizi:

Zbornik “Humor u svakodnevnoj komunikaciji” donosi nove spoznaje o temi koja mu je u fokusu, širi polje diskusije, afirmira mlađe znanstvenike i istraživače, a transdisciplinarnim pristupom preispituje ne samo karakter i status humora u pojedinim etabliranim disciplinama (ili usvojenim metodama) nego i širi istraživačke okvire recentne humanistike s posebnim uvažavanjem folklorističkog nasljeđa i metoda.

prof. dr. sc. Tatjana Jukić

 
Riječ je o prvoj domaćoj monografiji koja iz različitih aspekata i metodoloških očišta te na različitim tekstovnim i kulturnim predlošcima pristupa humoru u širokom registru njegovih žanrovskih, performativnih, afektivnih i sociopolitičkih pojavnosti. Različite znanstvene discipline iz kojih dolaze autori (…) potvrđuju da je humorologija neizbježno interdisciplinarni pothvat sa snažnim osloncem u folkloristici i kulturnoj antropologiji te da je pozvanija nego ikad da interpretira suvremeni sociopolitički trenutak u kojem zaigranu i transgresivnu postmodernu ironiju zamjenjuju satira i (nekropolitički) crni humor.

prof. dr. sc. Lada Čale Feldman

više