Udruga Protagora & Pokret za sekularnu državu: Politika i religije u sekularnoj državi

Uloga i utjecaj crkvenog nauka o prezervativima na zdravlje tinejdžera u Republici Hrvatskoj

U četvrtak, 13.12.2018., s početkom u 18:00 sati predviđeno je održavanje drugog po redu Okruglog stola pod nazivom “Politika i religije u sekularnoj državi”, ovog puta na temu: “Uloga i utjecaj crkvenog nauka o prezervativima na zdravlje tinejdžera u Republici Hrvatskoj”.

Budući da u našim javnim školama ne postoji sustavan program spolnog odgoja koji bi mlade ljude educirao i pripremio i za taj aspekt njihova života, i s obzirom na to da se seksualnost tabuizira kroz nastavu vjeronauka, naši mladi zapravo ostaju zakinuti za važne informacije o tome kako zaštiti sebe i svoje partnere/partnerice nakon što postanu spolno aktivni.

Katolička crkva ima jasno određen stav o upotrebi kontracepcije, a samim time i prezervativa, odnosno o zabrani upotrebe istih, kao i o apstinenciji kao jedinoj opciji zaštite od začeća. Smatramo nerazumnim negirati činjenicu da mladi ljudi sve ranije postaju spolno aktivni jer to samo može pridonijeti sve većem širenju spolno prenosivih bolesti, neželjenih maloljetničkih trudnoća i drugih povezanih problema.

Cilj okruglih stolova pod istim nazivom a različitih tema je objasniti koliki je zapravo utjecaj tzv. Vatikanskih ugovora na sve sfere života građana i građanki RH te podići svijest javnosti o razlozima i nužnosti raskida spomenutih ugovora.

Panelistice ovog Okruglog stola su: Jasenka Grujić, Lana Bobić, Marijana Bijelić i Roberta Šarkanji Golub, moderatorica: Zdenka Stilinović.”

više