Novi program u 2019.

Fematik u MaMi

Kao mjesto promicanja kritičkih društvenih pozicija, Klub MaMa u 2019. godini ugošćuje feminističko-marksistički kružok FEMATIK, čitalačku grupu koja više od tri godine djeluje na inicijativu Andreje Gregorine s ciljem dodatnog obrazovanja na području teorije politički lijevo orijentiranog feminizma.

Članice i članovi FEMATIKA su studentice, teoretičarke, novinari, socijalne radnice, dugogodišnje aktivistkinje, čija je inicijativa za samoobrazovanjem proizlazi iz razumijevanja činjenice da političko djelovanje kroz nevladine organizacije i partije često onemogućava kritičko mišljenje i djelovanje. I nije to tek posljedica individualnih propusta i deficita, nego projektno nametnutih programskih smjernica i sistemski proizvedenih prekarnih uvjeta rada. Iako uglavnom amaterke_i u političkoj teoriji i historijskom izučavanju ženskog i radničkog pokreta, članice i članove kružoka ovo je formativno aktivističko iskustvo ponukalo da se politiziraju na drugačiji način. Putem teorije!

Svijest o važnosti politizacije ranije stečenog znanja, ali i onoga koje nam nije bilo dostupno putem institucionalno i izvaninstitucionalnog obrazovanja, navela nas je na kritička čitanja radova pojedinim autoricama i autora koji pripadaju historijatu marksističke misli i radničkog pokreta, poput Friedricha Engelsa, Rose Luxemburg, Alexandre Kollontai i dr., bavljenje određenim temama, primjerice Oktobarskom revolucijom, istraživanjem perspektiva važnih za oslobođenja žena i kvir osoba mimo borbi liberalnog i radikalnog feminizma. Rad je posvećen i izučavanju pojmovlja i metodologije kojom se koriste marksistički orijentirani feminizmi, te se pri tome koristi i literatura koja facilitira usvajanje temeljnih koncepata proizašlihiz takvih teorijskih pozicija (poput radova marksističkog teoretičara Michaela Heinricha).

Na temelju čitanja i diskusija, članice i članovi tijekom zajedničkih druženja promišljaju aktualne društvene pojave – porast nasilja prema ženama, jačanje konzervativnih pokreta i partija, porast transfobijie na ljevici, napad na reproduktivna prava itd. – mimo ustaljenih diskursa mainstream feminizama i teorija roda. Unatoč podršci i sudjelovanju članica i članova u političkim akcijama koje proizlaze iz takvih pozicija, stav je da ih je istovremeno moguće i nužno kritizirati.

Fematik sada izlazi u javnost sa svojim radom. Svie ste dobrodošlie na druženja i sudjelovanje u raspravi o tekstovima koji će unaprijed biti dostupni za čitanje. Pridružite nam se na afirmiranju radikalno lijevih socijalističkih, marksističkih i kvir feminističkih pozicija unutar feminističkih rasprava, ali i na progresivnoj ljevici u neposrednom okruženju. Prvi susret zakazan je za 30. siječnja, više informacija uskoro.

više