Feminističko-marksistički kružok

FEMATIK u Mami #3: Teorija socijalne reprodukcije

Na trećem druženju u MaMi bavit ćemo se tekstovima s područja teorije socijalne reprodukcije. U diskusiji će nam se pridružiti Ana Vilenica – teoretičarka i aktivistkinja za pravo na stanovanje iz Beograda.

Literatura:
– Leopoldina Fortunati: Production and Reproduction (u: The Arcane of Reproduction – Housework, Prostitution, Labor and Capital, 1981)
– Theses for Wages for Housework, On Sexuality as Work, Wages Against Housework (The New York Wages for Housework Committee 1972-1977, ur. Silvia Federici, 2017)
– Titi Bathachary: Introduction: Maping Social Reproduction Theory (u: Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression, 2017)

Jedna od temeljnih premisa kojom teoretičarke socijalne reprodukcije interveniraju u dotadašnju marksističku tradiciju jest kritika ideje da je rad u sferi formalne ekonomije jedina aktivnost koja se može kategorizirati kao rad, te kao takva vrednovati. Autorice Leopoldina Fortunati i Silvia Federici odabrane su radi znakovitosti njihove politizacije teorije reprodukcije kao borbe za nadnice za kućanski rad. Uvod u zbornik Maping Social Reproduction Theory Titi Bathachary daje nam pregled osnovnih teza i suvremenih rasprava u polju teorije socijalne reprodukcije.

Kao dodatnu literaturu preporučeni su sljedeći tekstovi:
– Ana Vilenica Postajanje majkom: Od neoliberalnog režima materinstva ka radikalnoj političkoj subjektivizaciji (u: Postajanje majkom u vreme neoliberalog kapitalizma, 2013)
Vedrana Bibić

Zainteresirani za literaturu mogu se javiti na mejl lina.gonan@protonmail.com

više