Rust Meetup / Ožujak 2019.

Na drugom meetupu ćemo dotaknuti nezaobilaznu i uvijek aktualnu temu razvoja web servisa. Rust se i ovdje pokazuje kao kompetentan jezik koji ima što za ponuditi iz perspektive ergonomije i sigurnosti. Poslije predavanja ćemo se uputiti na opcionalno piće i razgovor u obližnju birtiju.

 

Nikola Plejić: Razvoj web servisa u Rustu

Softver u 2019. ima nevjerojatnu tendenciju da prije ili kasnije progovori protokolom weba — HTTP-om. Web aplikacije, API-ji, interni RPC mehanizmi i mnoge druge komponente softvera od novijih jezika zahtijevaju da vrlo brzo izmisle dobar HTTP stack — i sa serverske i s klijentske strane.

U ovom predavanju ćemo brzinski proći kroz Rustov ekosustav za HTTP i razvoj web servisa. Pozabavit ćemo se nekolicinom popularnijih klijentskih i serverskih libraryja, a u malo više detalja ćemo pogledati Actix-Web, jedan od prominentnijih web frameworkova.

Kao i zadnji put, pozivamo sve koji imaju nešto za reći o Rustu da se jave za predavanje! Za sljedeći meetup imamo u najavi ponešto o ORM-ovima, ali u slučaju interesa uvijek imamo mjesta i za dvoje predavača.

više